خیلی وقت ها پیش آمده است، هر چیزی جدیدی که میخوانیم نمیتوانی به ذهن بسپاریم. فقط با تکرار و تمرکز هنگام مطالعه میتونیم به راحتی این مسأله را حل نماییم.

یادگیری نوعی توانایی است که بر اثر تجربه بدست می آید!!!

نمیتوانید مطالب را خوب به خاطر بسپارید!؟

هر مطلبی را میخوانید، احساس می کنید از ذهنتان پاک شده است!؟

یادگیری

در ابتدا به مفهوم یادگیری بپردازیم؛ یادگیری یعنی تغییر نسبتاً پایدار در رفتار طبیعی، به شرطی که این تغییر بر اثر کسب تجربه باشد.

فاکتورهای مهم در یادگیری

چند عامل وجود دارد که بتوانید مطلب جدید را بهتر یادبگیرید؛

  • باید از لحاظ شناختی، جسمی و عاطفی آمادگی داشته باشید. از مهم ترین فاکتور های بعد عاطفی می توان به انگیزه و اشتیاق اشاره کرد.
  •  استفاده از تجربیات قبلی که قبلاٌ در شرایط مشابه قرار گرفته اید میتوانید کمک بگیرید.
  • موقعیت یادگیری مهم ترین عامل در یادگیری است.

توجه داشته باشید؛ مکانی یادگیری، نباید بیش از حد ساکت و آرام باشد و نه بیش از حد سر و صدا و تنش زیاد حاکم باشد باید بین این دو حالت یک تعادلی وجود داشته باشد.

شرط های یادگیری

به طور کلی هدف باید مشخص، واضح، قابل اندازه گیری، قابل دسترس و مرتبط با علاقه باشد. مدت زمان رسیدن به هدف نیز باید مشخص باشد تا اعتبار لازم را داشته باشد.

بعبارتی می توان گفت؛ هدف همان آدرس رسیدن به مقصد است تا بتوانی مسیر را درست بپیمایی و عوامل بازدارنده پشت سر بگذارید و در مدت زمان معین به هدف برسید.

  • یکی دیگر از مهم ترین شرط های یادگیری داشتن تمرکز است. می توان گفت اصلی ترین و مهم ترین فاکتور در یادگیری قدرت تمرکز است، همین باعث یادگیری بهتر و به ذهن سپردن درست مطالب می شود.

به طور کلی

به زبان ساده می توان گفت، یادگیری درست مطالب در ارائه آن و ارتباط درست با دیگران و بیان مطالب درست و صحیح تاثیر به سزایی دارد.

تنها راهکاریی که وجود دارد؛ ابتدا ذهن خود را از تمام دغدغه ها خالی کنید تا بتوانید تمرکز بیشتری در یادگیری مطالب داشته باشید.