مسئول صد در صد زندگی خودت باش…

برای اینکه رشد بیش از حد در زندگی و کار تجربه کنید. 100% مسئولیت اتفاقات زندگی خودتان را بپذیرید.

تا حالا پیش آمده که کس دیگر رو مقصر بدانید!؟

از کسی گله و شکایت داشته باشید!؟

یا برای انجام کاری عذر و بهانه بیاورید!؟

میدانید 99% همه شکست ها از کسانی ناشی میشود که عادت دارند عذر و بهانه بیاورند. از طرفی هم میخواهند موفق بشوند و به نتایج دلخواه برسند.

چطور می توانیم خالق زندگی رویایی خود باشیم!؟

فقط باید 100% مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرید.

شما مسئول کیفیت زندگی خود هستید.

مسئول کیفیت روابط خود هستید.

مسئول درآمد، سلامت جسمانی، مقدار بدهی خود هستید.

در یک کلام، خالق زندگی موفق برای خودت هستید.

اگر آدمی بدانید که وضعیت فعلی را خودش به وجود آورده است، پس می تواند همه چیز را آن طور که می خواهد، دوباره خلق کند.

راهکار چیست!؟

 • وقتی در موقعیتی قرار می گیرید، قدرت تغییر دادن آن را داشته باشید. با پاسخ درست به موقعیت پیش آمده، نتیجه دلخواه را بوجود آورید.
 • به هر دلیلی نادانی، عدم آگاهی، ترس، نیاز به محق بودن، نیاز به احساس امنیت را کنار بذارید. در غیر اینصورت شما انتخاب کردید که از قدرت تغییر استفاده نکنید.

در آخر، به خودت قول بده:

وقتی میخواهید انتخاب کنید، انتخاب درستی انجام دهید. بدانید چه کار می کنید و سپس فقط به فکر اقدام باشید.

گاهی اوقات ممکن است، عملی طبق برنامه پیش نرود. آنگاه از خود چند سوال بپرسید:

 1. چه شد که این طور شد!؟
 2. تفکر من چه بود!؟
 3. باورهای من چه بودند!؟
 4. چه چیزی را می بایست میگفتم که نگفتم!؟
 5. چه چیزی را نباید میگفتم که گفتم!؟
 6. چطور شد که طرف مقابل چنین رفتاری را بروز داد!؟
 7. برای بوجود آوردن نتیجه مورد نظر، چه کاری می بایست انجام میدادم که ندادم!؟
 8. برای بوجود آوردن نتیجه مورد نظر، چه کاری می بایست انجام نمیدادم که دادم!؟
 9. بار دیگر چه کاری را باید متفاوت انجام دهم تا به نتیجه دلخواهم برسم!؟